Introductie

Met een achtergrond in de culturele antropologie, HRD consultancy en fotografie, ligt mijn hart nadrukkelijk bij mensen in hun leefomgeving, zowel zakelijk als privé,  dan wel in een specifieke context.  Wat beweegt ons? Wat zijn persoonlijke drijfveren? waarom doen we wat we doen? Wat is het effect van ons gedrag op het gedrag van anderen? En waarom lukt iets, of juist niet?

Ik geloof niet in de ‘waarheid’. Waar het volgens mij om gaat, is een gedeelde werkelijkheid.  Dit geldt ook voor mensen in organisaties want wanneer de persoonlijke visie een gezamenlijke visie wordt, dan pas kan je mensen enthousiasmeren voor de doelstellingen en resultaten waarnaar wordt gestreefd.

Steeds meer komt men tot de conclusie dat verandering, of dat nu een koerswijziging of innovatie is, valt of staat met het inzicht in de cultuur van de organisatie. En dan niet zozeer de structuur maar veel meer de beleving van de cultuur waarvan u en uw medewerkers deel uitmaken.  De cultuur uit zich onder andere in samenwerkingsverbanden, stijl van leiding geven, -communiceren, -motiveren, welke zich uiten in symbolen en het welbevinden van de mensen in uw organisatie.

‘picturethestory’ richt zich op de eigenheid van mensen als vertrekpunt om vervolgens gezamenlijk tot nieuwe mogelijkheden te komen.  Door met elkaar een gedeelde werkelijkheid te creëren en deze  te verbeelden, wordt een stevige basis gelegd om met elkaar  ideeën te delen en samen toe te werken naar verrassende resultaten.