HRD-Consultancy

people and performance

picturethestory, voorheen people and performance,  is een consultancy op het gebied van Human Resource Development, welke een individuele – en strategische invalshoek weet te combineren. picturethestory opereert op het raakvlak tussen individu en organisatie. Gebruik makend van een duidelijke methodiek met de focus op cultuur, competenties en communicatie.

De activiteiten bestaan uit:

  • Visieontwikkeling en implementatiestrategieën;
  • Competentiemanagement als basis voor het selecteren, beoordelen en ontwikkelen van   medewerkers;
  • Supervisie en organiseren van feedback (coaching);
  • Visualiseren van (organisatie)veranderingen / evenementen ter bestendiging van de gewenste cultuur.

Uitgangspunt bij deze activiteiten is een match tussen individu en organisatie en een samenhang tussen personal development en business development, gericht op maximale winst voor beide partijen. De werkwijze kenmerkt zich door  een integratieve aanpak, uitgaande van- en toegesneden op de strategie van een organisatie, gerealiseerd samen met vertegenwoordigers van betreffende organisatie om ownership en een vlotte implementatie in de organisatie zeker te stellen.

De consultancy-activiteit is in 1998 opgericht door Linda Gardien. Zij heeft ervaring in het werken voor een brede variëteit aan bedrijven en organisaties in zowel de profit als non- profit sector. Opdrachten zijn o.a. uitgevoerd op de volgende gebieden:

Competentiemanagement

In de loop der jaren heeft zij veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen en implementeren van competentiemodellen. De aanpak is niet alleen gericht op wat moet veranderen maar ook op hoe dat moet gaan plaatsvinden. Waar nogal wat bureaus zich terugtrekken op het moment dat de analyse op tafel ligt, onderscheidt de aanpak van picturethestory zich door een implementatiestrategie aan te bieden en deze te begeleiden.

Coaching

Heel veel plezier beleeft zij aan het coachen van mensen, zowel individuen als teams. Met behulp van diverse tools worden individuen of groepen ondersteund in hun interpersoonlijke communicatievaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij managers en medewerkers die worstelen met werkrelaties met betrekking tot vertrouwen, assertiviteit en de omgang met moeilijke medewerkers/ collega’s. Situaties die leiden tot stress en ten koste gaan van de doelgerichtheid, effectiviteit van handelen en plezier in het werk. De persoon in kwestie krijgt middels diverse, op de persoon gerichte, hulpmiddelen feedback op zijn/ haar handelingen en gedragingen en leert op deze wijze welk effect zijn/ haar gedrag heeft op anderen en hoe dit op positieve wijze is om te buigen.

Overige activiteiten

  • Motivatieonderzoek;
  • Opzetten en leiden van een afdeling (missie, visie, strategie, processen, activiteiten);
  • Ontwikkelen en uitvoeren van cultuurondersteunende programma’s (Business courses, product management);
  • Ontwikkelen en uitvoeren van cultuurveranderingprojecten en leer/ werktrajecten ter ondersteuning hiervan;
  • Vaardigheidstrainingen (communicatie, leiderschap, persoonlijke effectiviteit);
  • Visieontwikkelings- en teambuilding workshops;

Deze en andere activiteiten zijn uitgevoerd voor overheidsorganisaties, semi-overheidsinstellingen en bedrijven in diverse sectoren zoals industrie, manufacturing, service en sales en zakelijke dienstverlening.