Photography & Storytelling

Nieuwe passie

In 2010 is fotografie, een andere passie, onderdeel geworden van mijn consultancy-praktijk. Na een degelijke opleiding en veel praktijkervaring durf ik mij tegenwoordig ook fotograaf te noemen. Naast het maken van portretten voor boeken, bladen, profielen en websites heb ik een aantal activiteiten ontwikkeld die zich bewegen op het raakvlak van de antropologie, fotografie en HRD-consultancy.

STORYTELLING: INDIVIDUELE- EN CORPORATE VERHALEN

Door het optekenen van individuele – en corporate verhalen (‘life’ histories) worden mensen in staat gesteld het geëigende pad te verlaten, het goede te onthouden en door te vertellen als bewijs van authenticiteit en een gedeelde werkelijkheid. Hoe beeldender en concreter een verhaal wordt verteld, hoe groter de impact

WORKSHOP PHOTOGRAPHY & STORYTELLING VOOR TEAMS

Samen werken aan veranderingen in de breedste zin van het woord. Door effectiever te praten of vertellen, word je productiever in het motiveren van medewerkers en collega’s, het implementeren of effectueren van nieuwe werkwijzen of cultuurveranderingen. Door het met elkaar creëren van beelden wordt een verandering zichtbaar en wordt deze bestendigd.

CREATIVITEITSCOACHING

Door middel van creativiteitscoaching zichtbaar maken van betekenissen en motieven. Onder de oppervlakte kijken en ontdekken wat je onbewust wilt en welke verlangens duidelijk zijn. Pragmatisme versus de droom.

WORKSHOP PHOTOGRAPHY & STORYTELLING VOOR SCHOLIEREN

In het kader van cultuureducatie en communicatie is de workshop ‘fotografie en storytelling’ ontwikkeld voor scholieren. De doelstelling van de activiteit is om inzicht te krijgen in het effect van het eigen gedrag op het gedrag van anderen d.m.v. een basismodel voor communicatie, om positieve aandacht te besteden aan het zelfbeeld en stil te staan bij het beeld dat je, gewild en mogelijk ook ongewild, uitdraagt.