Introductie

Met een achtergrond in de culturele antropologie, HRD consultancy en fotografie, ligt mijn hart nadrukkelijk bij mensen in hun leefomgeving, zowel zakelijk als privé,  dan wel in een specifieke context.  Wat beweegt ons? Wat zijn persoonlijke drijfveren? waarom doen we wat we doen? Wat is het effect van ons gedrag op het gedrag van anderen? En waarom lukt iets, of juist niet?

Cultuur en interactie zijn meer dan ooit thema’s in mijn werk, zowel in mijn coachingspraktijk als in mijn foto- en kunstprojecten. Ik geloof niet in de ‘waarheid’. Waar het volgens mij om gaat, is om met elkaar een gedeelde werkelijkheid te creëren. Dit geldt ook voor mensen in organisaties want wanneer een persoonlijke visie een gezamenlijke visie wordt, dan pas kan je mensen enthousiasmeren voor de doelstellingen en resultaten waarnaar wordt gestreefd.

sumo-match-(L1000126)

Dit laat ik ook tot uiting komen in mijn foto-projecten. Ik krijg vaak terug dat ik de mensen portretteer zoals ze zijn, dat de uitstraling klopt met het doel van het portret, het verhaal of andere afbeeldingen die de context weergeven. En dat is precies de bedoeling. En het betekent ook dat we goed naar elkaar hebben geluisterd in het voortraject en daardoor met elkaar iets moois hebben gecreëerd!

Met ‘picturethestory’ richt ik me op de eigenheid van mensen als vertrekpunt om vervolgens gezamenlijk tot nieuwe mogelijkheden te komen.  Ik heb hiervoor een aantal workshops ontwikkeld die dit ondersteunen en versnellen. De workshop photography & storytelling voor teams is hier een voorbeeld van. Door in een relatief korte tijd met elkaar een gedeelde werkelijkheid te creëren en deze  te verbeelden, wordt een stevige basis gelegd om met elkaar  ideeën te delen en samen toe te werken naar verrassende resultaten. In de workshop photography & storytelling voor scholieren richt ik me vooral op het zelfbeeld van de deelnemers en wat je gewild dan wel ongewild uitstraalt op bijvoorbeeld sociale media en de eventuele consequenties daarvan.

Individuele coaching behoort ook nog steeds tot mijn favoriete activiteiten. Communicatie, talenten onderzoeken, ambities benoemen en daar een vervolg aan geven in huidige of nieuwe activiteiten. Ook daar word ik blij van!