Workshops

Met ‘picturethestory’ richt ik me op de eigenheid van mensen als vertrekpunt om vervolgens gezamenlijk tot nieuwe mogelijkheden te komen.  Ik heb hiervoor een aantal workshops ontwikkeld die dit ondersteunen en versnellen. De workshop photography & storytelling voor teams is hier een voorbeeld van. Door in een relatief korte tijd met elkaar een gedeelde werkelijkheid te creëren en deze  te verbeelden, wordt een stevige basis gelegd om met elkaar  ideeën te delen en samen toe te werken naar verrassende resultaten.

ruud-met-honden-(voor-magazine)-zw-w-(_S4B7631)

In de workshop photography & storytelling voor scholieren richt ik me vooral op het zelfbeeld van de deelnemers en wat je gewild dan wel ongewild uitstraalt op bijvoorbeeld sociale media en de eventuele consequenties daarvan.

Individuele coaching behoort ook nog steeds tot mijn favoriete activiteiten. Communicatie, talenten onderzoeken, ambities benoemen en daar een vervolg aan geven in huidige of nieuwe activiteiten. Ook daar word ik blij van!